Glavni projekt energetske obnove zgrada

Glavni projekt energetske obnove je potreban kod apliciranja za financijska sredstva kod institucija koje raspisuju natječaje za dodjelu takvih sredstava u svrhu boljeg gospodarenja energijom za grijanje, hlađenje, pripremu potrošne tople vode, klimatiziranje prostora i sl. Glavnog projekt energetske obnove sadrži predviđene mjere povećanja energetske učinkovitosti, kojim se računski pokazuje ušteda energije projektom predviđenih mjera […]

read more

Energetski certifikat

Energetski certifikat je dokument kojim se iskazuju energetska svojstva zgrade, a njegova osnovna svrha je pružiti vlasnicima i korisnicima zgrada informaciju o energetskim svojstvima zgrade.

read more

Energetski pregled

Energetski pregled je postupak kojim se analizira postoje?a potrošnja i energetska svojstva zgrade te odre?uje isplativost mogu?nosti za uštede energije.

read more