Geodetski snimak izvedenog stanja

Geodetski snimak prikazuje stvarno stanje na terenu a izrađuje se na temelju geodetske izmjere. Sadrži položajni i visinski prikaz detalja. Geodetski snimak ovjerava ovlašteni inženjer geodezije svojim pečatom i potpisom. Geodetska snimka izvedenog stanja sadrži: Naslovnu stranicu Presliku suglasnosti Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova Tehničko izvješće Geodetski snimak Geodetski snimak preklopljen na […]

read more

Geodetski situacijski nacrt

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja je prikaz stvarnog stanja na terenu izra?en na temelju geodetske izmjere, a još ga nazivamo geodetska situacija.

read more