Geodetski snimak izvedenog stanja

Geodetski snimak prikazuje stvarno stanje na terenu a izrađuje se na temelju geodetske izmjere. Sadrži položajni i visinski prikaz detalja. Geodetski snimak ovjerava ovlašteni inženjer geodezije svojim pečatom i potpisom. Geodetska snimka izvedenog stanja sadrži: Naslovnu stranicu Presliku suglasnosti Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova Tehničko izvješće Geodetski snimak Geodetski snimak preklopljen na […]

read more

Arhitektonski snimak izvedenog stanja

Arhitektonska snimka izvedenog stanja treba sadržavati: Podatke o podnositelju zahtjeva i ovlaštenom arhitektu: • ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište podnositelja zahtjeva, te osobni identifikacijski broj, • tvrtka/ured, ime i prezime ovlaštenog arhitekta/inženjera  građevine te njegov pečat, Opće podatke o lokaciji zgrade: • ulica i kućni broj (ako je određen), • broj katastarske čestice i ime katastarske […]

read more