Projektantski nadzor

Projektant izrađuje projekte i odgovoran je da projekti budu u skladu s propisanim uvjetima, da ispunjavaju bitne zahtjeve za građevinu i da su usklađeni s odredbama važećih zakona i propisa. Također je dužnost projektanta da osmisli prostor koji zadovoljava pravila struke, potrebe i želje investitora i da je estetski prihvatljiv. Projektant na zahtjev investitora, izvođača […]

read more

Nadzor u fazi izvođenja

Nadzor u fazi izvo?enja vrše ovlašteni inženjeri svih struka, te su dužni poštovati sve norme i propise te osigurati da izvedeni radovi budu u skladu s vrijede?im aktom za gra?enje.

read more