Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola po starom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09) je upravni akt koji se izdavao na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji i propisa donesenih na temelju tog Zakona te u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima. Po novom Zakonu o gradnji (NN 153/13) sve za sve izdane i/ili […]

read more

Građevinska dozvola

Građenju građevine može se pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a graditi se mora u skladu s tom dozvolom. Građevina izgrađena bez građevinske dozvole, kao i građevina za koju se vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu ne smije se priključiti na komunalne vodne građevine. Građevinska dozvola nema pravnih učinaka na vlasništvo […]

read more

Glavni projekt

Glavni projekt sadrži me?usobno uskla?ene projekte pojedinih struka.

read more