Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak-Taritaš donijela je na temelju članka 17. stavka 2. i članka 20. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/2013) Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.

Ovim se Tehničkim propisom između ostaloga propisuju: tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevinskog dijela zgrade, tehničkih sustava grijanja, ventilacije, hlađenja, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete koje treba ispuniti prilikom projektiranja i građenja novih zgrada, te tijekom uporabe zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12 °C, sadržaj projekta zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije te toplinsku zaštitu, sadržaj Iskaznice energetskih svojstava zgrade i dr.

Propis je objavljen u »Narodnim novinama« broj 128/2015 i stupa na snagu od 1. siječnja 2016.