Energetski pregled

Što je energetski pregled zgrade?

Najkraća definicija: energetski pregled je postupak kojim se analizira postojeća potrošnja i energetska svojstva zgrade te određuje isplativost mogućnosti za uštede energije. Moguće je naći različite definicije jer postoji i više vrsta energetskog pregleda, definiranih različitim pravilnicima i zakonima. Često se energetski pregled naziva i energetski audit.

Zakonske obveze provođenja energetskih pregleda drugačije su za javne zgrade i velike potrošače od onih za jednostavne zgrade. GEOMATIKA d.o.o. je ovlašten za provođenje svih  energetskih pregleda zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavom. Ukoliko niste sigurni koja je Vaša obveza prema Zakonu obratite nam se sa povjerenjem.

Pravilnik o energetskim pregledima građevina

Ovim su Pravilnikom propisani uvjeti za provođenje energetskog pregleda građevine te dužnosti ovlaštenih osoba i obveznika provođenja energetskog pregleda.

Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

Ovim Pravilnikom propisuje se provođenje energetskih pregleda građevina radi utvđivanja energetskih svojstava i načina gospodarenja energijom u građevinama koje troše energiju i vodu, utvrđivanja mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i njihovih isplativosti te provođenje energetskog certificiranja zgrada.

Tko su obveznici provođenja energetskog pregleda?

Temeljem Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji obveznik gospodarenja energijom, a time i obveznik provođenja energetskog pregleda su:

  • zgrade javne namjene čija korisna (neto) površina prelazi 500 m², a od 9. srpnja 2015. čija korisna (neto) površina prelazi 250 m²,
  • postojeće zgrade ili dijelove zgrada koji čine samostalne uporabne cjeline i koje podliježu obvezi energetskog certificiranja zgrada
  • građevinu koju veliki potrošač koristi za obavljanje svoje djelatnosti
  • javnu rasvjetu (koja uključuje i javnu rasvjetu na cestama izvan naselja)

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji – 2008. godina

Izmjene Zakona o učinkovitom korištenju energije – 2012. godina

Javna rasvjeta je građevina za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta čije upravljanje i održavanje, uključivo podmirivanje troškova električne energije su uređeni posebnim zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Veliki potrošač je potrošač iz sektora industrije čija ukupna godišnja neposredna potrošnja energije u građevinama koje koristi za obavljanje svoje djelatnosti prelazi 10000 MWh..

Opći energetski pregled je obvezatni energetski pregled građevine koji se provodi radi ispunjenja obveze gospodarenja energijom.