EU projekt: Optimizacija poslovnih procesa i rast konkurentnosti

eu_projekt

EU projekt: Optimizacija poslovnih procesa i rast konkurentnosti tvrtke Geomatika d.o.o. uvođenjem IKT rješenja

 

Korisnik: Geomatika d.o.o.

  Kratki opis projekta: Postojeće poslovanje uslijed nedovoljnog stupnja tehnološke razvijenosti i ograničenog kapaciteta rada uzrokuje stagnaciju u pružanju visokokvalitetnih usluga čime je onemogućen rast i razvoj poslovanja te je ugrožena konkurentnost tvrtke Geomatika d.o.o. Kako bi se navedeni problem riješio nužna je investicija u modernizaciju IKT rješenja u cilju optimizacije poslovanja te poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti.

 Provedbom projekta nabavit će se napredni IKT sustav kojim će se ostvariti povećanje prihoda za gotovo 80%, zapošljavanje 1 novog djelatnika te ušteda vremena djelatnika za 25% radnih sati na poslovima manualne pripreme leta mjernog uređaja te uštedi od 15% radnih sati na poslovima ručne obrade i strukturiranja podataka.

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.