Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola po starom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09) je upravni akt koji se izdavao na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji i propisa donesenih na temelju tog Zakona te u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima.

Po novom Zakonu o gradnji (NN 153/13) sve za sve izdane i/ili važeće lokacijske dozvole potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu u smislu tog Zakona.