Novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju objavljen je u “Narodnim novinama” broj 48. od 17. travnja 2014. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama”, a primjenjuje se od 9. lipnja 2014. godine.

Detaljnije…