Projektantski nadzor

Projektant izrađuje projekte i odgovoran je da projekti budu u skladu s propisanim uvjetima, da ispunjavaju bitne zahtjeve za građevinu i da su usklađeni s odredbama važećih zakona i propisa. Također je dužnost projektanta da osmisli prostor koji zadovoljava pravila struke, potrebe i želje investitora i da je estetski prihvatljiv. Projektant na zahtjev investitora, izvođača ili nadzornog inženjera je dužan obavljati projektantski nadzor kako bi konačni rezultat bio u skladu s planiranim.