Glavni projekt energetske obnove zgrada

Glavni projekt energetske obnove je potreban kod apliciranja za financijska sredstva kod institucija koje raspisuju natječaje za dodjelu takvih sredstava u svrhu boljeg gospodarenja energijom za grijanje, hlađenje, pripremu potrošne tople vode, klimatiziranje prostora i sl.
Glavnog projekt energetske obnove sadrži predviđene mjere povećanja energetske učinkovitosti, kojim se računski pokazuje ušteda energije projektom predviđenih mjera od minimalno 30% Qh,nd, a koji se sastoji od slijedećih mapa:

1. ARHITEKTONSKI PROJEKT – snimak postojećeg stanja (situacija, pročelja, krov, tlocrti etaža iz kojih je vidljiva namjena površina, broj stambenih i poslovnih jedinica i grijani / negrijani prostor) s opisom toplinskih karakteristika zgrade, sustava grijanja i potrošnje toplinske i električne energije (za sve mjere povećanja energetske učinkovitosti) i projektirane mjere energetske učinkovitosti (za mjere povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice i zamjenu vanjske stolarije), uključujući TROŠKOVNIK s iskazanim projektantskim cijenama (za sve mjere povećanja energetske učinkovitosti) i UVJETE održavanje građevine (za sve mjere povećanja energetske učinkovitosti).

2. ELABORAT racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade s iskaznicom potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje (s izračunom uštede energije; za mjere povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice i zamjenu vanjske stolarije);

3. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – snimak postojećeg stanja i projektirane mjere povećanja energetske učinkovitosti (s izračunom uštede energije; za mjere kojima se mijenjaju postojeće elektro-instalacije, kao npr. obnovljivi izvori energije, zamjene sustava grijanja, unutarnja rasvjeta zajedničkih prostorija,…), uključujući TROŠKOVNIK s iskazanim projektantskim cijenama (za sve mjere povećanja enegetske učinkovitosti) i UVJETE održavanje građevine (za sve mjere povećanja energetske učinkovitosti);

4. STROJARSKI PROJEKT – snimak postojećeg stanja i projektirane mjere povećanja energetske učinkovitosti (s izračunom uštede energije; za mjere kojima se mijenjaju postojeće strojarske instalacije, kao npr. sustav grijanja, obnovljivi izvori energije,…), uključujući TROŠKOVNIK s iskazanim projektantskim cijenama (za sve mjere povećanja energetske učinkovitosti) i UVJETE održavanje građevine (za sve mjere povećanja energetske učinkovitosti).

Propisani sadržaj Glavnog projekta (PDF).