Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu

Državna geodetska uprava izradila je nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu koji je dostavljen Ministarstvu graditeljstva i prostornog ure?enja na suglasnost i koji se planira objaviti 28. travnja 2014.  na web-stranicama DGU i MGIPU.

U svrhu uvida u sadržaj i sastavne dijelove geodetskog projekta koji su definirani nacrtom  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu izra?eni su radni primjerci geodetskog  projekta koji se odnosne na tri razli?ite simulirane situacije.

Detaljnije…

Pravilnik o geodetskom projektu